Một số nguồn luyện thi lý thuyết bằng lái xe máy 50 cc ở Nhật

Với nhiều bạn, việc sở hữu bằng lái xe dưới 50cc (gentsuki) ở Nhật sẽ rất tiện cho công việc làm thêm hay đi lại mà chi phí không hề quá cao nếu so với các loại bằng lái xe khác. Việc lấy bằng lái xe loại dưới 50cc ở Nhật cũng không hề quá khó kể cả nếu bạn thi lấy bằng trực tiếp ở Nhật hay đi đổi bằng lái từ Việt Nam sang.

Về phần thi lý thuyết thì các bạn có thể mua sách về ôn hoặc tham khảo các trang sau (nguồn tiếng Anh không nhiều):

1. Nguồn đề luyện thi tiếng Nhật

Đề thi trên web 1. http://www.jmpsa.or.jp/genchalle/

2. http://kaerukamo.ciao.jp/gentukimogisyuu/

Ứng dụng iPhone

3. https://itunes.apple.com/jp/app//id962234289?mt=8

4. https://itunes.apple.com/jp/app//id514521225?mt=8

Ứng dụng Android

5. https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.trips.menkyogentsuki&hl=ja 6. https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.apps.umemori.gentuki&hl=ja

2. Nguồn đề luyện thi tiếng Anh 77792385 7. http://www.japandriverslicense.com/test1.asp

8. https://www.scribd.com/doc/41589052/Gentsuki-License-Test

Chúc các bạn thanh công